Yaying...

我地會用疣霸王幫你解決架,過程中無燒膿味、無血水、無火花,安全又有效甘快速ko佢,即時結焦,幾日後就自然脫落,瑕疵消失,整體乾淨左